Aanmelden

BRUGKLAS

Voor meer informatie over het aanmelden voor de brugklas verwijzen wij u naar Groep 8, Aanmelden. Bij tussentijds aanmelden, na verhuizing of in andere leerjaren gaat de aanmelding altijd via de leerlingcoördinator van de desbetreffende afdeling.

 

INSTROOM IN KLAS 2 OF HOGER

Leerlingen die in klas 2 of hoger instromen op RSG Slingerbos | Levant, melden zich aan door een e-mail te sturen naar de leerlingcoördinator van de afdeling waar zij geplaatst dienen te worden:

 

onderbouw en mavo dhr. I. Schmohl    i.schmohl@rsgslingerboslevant.nl
4 en 5 havo    mw. E. Tolsma e.tolsma@rsgslingerboslevant.nl
4 t/m 6 vwo mw. K. de Jonge k.dejonge@rsgslingerboslevant.nl

 

                                      

                          

  
RSG Levant:

alle klassen                dhr. F. Ellenbroek f.ellenbroek@rsgslingerboslevant.nl

                 


Na de contactlegging volgt een gesprek voor kennismaking en uitleg over de procedure. Indien van toepassing volgt ook een gesprek met de decaan voor afstemming over het te kiezen profiel- en vakkenpakket en uitleg over de eventueel in te halen lesstof. Voor leerlingen die voor 1 mei van het lopende schooljaar worden aangemeld reserveren wij een plek in de te volgen afdeling. Aanmeldingen die na 1 mei binnen komen proberen wij ook te plaatsen. Deze leerlingen krijgen medio juli te horen of zij definitief geplaatst kunnen worden.