Exameninfo

Het eindexamen sluit enkele jaren leren officieel af en bestaat uit twee delen te weten het Centraal Examen en het schoolexamen. Het Centraal Examen is een landelijk examen dat geldt voor de meeste vakken. Voor enkele vakken geldt alleen een schoolexamen.

Voor de bovenbouwklassen (3 en 4 mavo, 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo) gelden daarnaast specifieke regelingen. Deze staan vermeld in het examenreglement. Daarnaast vermeldt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) wat elk vak toetst, het gewicht van de toets en wanneer er getoetst wordt.

toetsweken EN Centraal Examen

toetsweek 1 28, 29 oktober 1, 2 en 3 november 2021
toetsweek 2 13, 14, 17, 18 en 19 januari 2022
toetsweek 3 23, 24, 25, 28 en 29 maart 2022
toetsweek 4 20, 21, 22, 23 en 24 juni 2022
   
CE 1 12 t/m 30 mei 2022 Normering: 9 juni 2022
CE 2
CE 3
13 t/m 24 juni 2022 Normering: 1 juli 2022
5 t/m 8 juli 2022 Normering: 14 juli 2022

 

nuttige links

examenblad.nl