Exameninfo

Het eindexamen sluit enkele jaren leren officieel af en bestaat uit twee delen te weten het Centraal Examen en het schoolexamen. Het Centraal Examen is een landelijk examen dat geldt voor de meeste vakken. Voor enkele vakken geldt alleen een schoolexamen.

Voor de bovenbouwklassen (3 en 4 mavo, 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo) gelden daarnaast specifieke regelingen. Deze staan vermeld in het examenreglement. Daarnaast vermeldt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) wat elk vak toetst, het gewicht van de toets en wanneer er getoetst wordt.

toetsweken EN Centraal Examen

toetsweek 1 05 t/m 11 november 2020
toetsweek 2 21 t/m 27 januari 2021
toetsweek 3 24 t/m 30 maart 2021
toetsweek 4 28 juni t/m 2 juli 2021
   
CE 1 17 mei t/m 1 juni 2021
CE 2
CE 3
14 t/m 25 juni 2021
6 t/m 9 juli 2021

 

nuttige links

examenblad.nl