Nieuws & mededelingen

Geplaatst op: 30 oktober 2019

Bruggetje Levant

Dinsdagochtend is, in het bijzijn van wethouder Egge Jan de Jonge, het nieuwe fietsbruggetje bij RSG de Levant geopend. Op verzoek van een aantal leerlingen is de oude brug vervangen door een breder en veiliger exemplaar. Aan Julia en Yulin, leerlingen van RSG Levant, de eer om het lintje door te knippen. (Foto: Han Schenk)

Geplaatst op: 15 oktober 2019

Zonnepanelen

Na een onderzoek door vier Technasium-leerlingen naar de meest geschikte leverancier, werd in juli gestart met het leggen van 960 zonnepanelen op het dak van de RSG. Begin oktober zijn de zonnepanelen in gebruik genomen en kunnen leerlingen en medewerkers dagelijks op een monitor in de aula zien hoeveel energie er is opgewekt. Het leggen van de zonnepanelen past binnen de ambities voor verduurzaming die de RSG eerder dit jaar heeft uitgesproken.

Lees meer

Geplaatst op: 10 oktober 2019

Germany exchange 3tvwo

Vorige week ontvingen de 3tvwo-leerlingen een groep Duitse leerlingen uit Meerbusch. Maandag was er een introductieprogramma, dinsdag en donderdag werden er op school lessen gevolgd en aan een project gewerkt. Onderwerpen voor het project waren ‘cultural heritage’, ‘shared Dutch-German history’, ‘Dutch-Germany geography’, to name a few. Leerlingen maakten posters, websites, kahoots, enz. om hun resultaten te presenteren. Woensdag bezochten de Duitse leerlingen in Amsterdam o.a. het Anne Frank Huis en het Woonbootmuseum.

Lees meer

Geplaatst op: 4 oktober 2019

Masterclass Harderwijjk

Zit je in groep 8 en wil je alvast kennismaken met het voortgezet onderwijs, meld je dan aan voor een Masterclass! In oktober en november organiseert RSG Slingerbos samen met het CCNV en het Morgen College verschillende Masterclasses. Bij de RSG aan de Eisenhowerlaan 59 worden de Masterclasses Technasium, sport, tweetalig onderwijs en KUNSTbreed georganiseerd. Voor het volledige aanbod en aanmelding ga naar www.masterclassvoharderwijk.nl

Geplaatst op: 1 oktober 2019

Technasium: vliegveld Lelystad

Een aantal van onze Technasium-leerlingen heeft zich dit weekend beziggehouden met verduurzaming van Lelystad Airport, voor nu en in de toekomst. Dit doen zij samen met studenten van Hogeschool Windesheim en leerlingen van de SGL Lees hier het artikel uit de Flevopost. Lees ook het artikel uit Harderwijker Courant. De komende drie maanden storten zij zich op de beantwoording van het centrale thema van hun opdracht: ‘Hoe kunnen we de duurzaamheid van Lelystad Airport borgen?' Vragen en problemen, waar de leerlingen antwoorden en oplossingen voor gaan bedenken. Dit via veel bijeenkomsten de komende maanden en een eindpresentatie op 7 januari.

Lees meer

Geplaatst op: 13 september 2019

Brugklaskamp Levant

In de week van 16 september a.s. organiseert RSG Levant een kennismakingskamp voor alle brugklassers. De brugklasleerlingen gaan op de fiets en met het pontje naar een mooie locatie in Ermelo. Zij verblijven daar twee dagen inclusief overnachting om elkaar buiten school op een andere manier te leren kennen. Er wordt aandacht besteed aan spel, sport en plezier. Alvast fijne dagen met elkaar!

Geplaatst op: 5 september 2019

Start schooljaar 2019/2020

Deze week is het nieuwe schooljaar van start gegaan. De leerlingen hebben kennisgemaakt met hun klasgenoten en mentor en de eerste lessen alweer gevolgd. Wij wensen alle leerlingen en medewerkers een leerzaam en gezellig schooljaar toe. In de komende periode worden verschillende informatieavonden georganiseerd. Ouders krijgen via de mail een bericht dat de uitnodiging voor de informatieavond gedownload kan worden via https://rsgslingerboslevant.nl/ouders/schoolpost. We hopen weer veel ouders en verzorgers te mogen verwelkomen!

Geplaatst op: 19 juli 2019

Vakantie

De boeken zijn ingeleverd, de diploma’s en rapporten zijn uitgereikt: vakantie!
Namens alle medewerkers van de RSG een fijne zomervakantie toegewenst.

Geplaatst op: 18 juli 2019

Opbrengst voor KiKa

In de aula van RSG Slingerbos staat op de balie van de keuken een spaarpot voor KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij). In het schooljaar 2018-2019 is er door leerlingen ruim € 700,-- gedoneerd.
Dank hiervoor.

Geplaatst op: 17 juli 2019

Afsluiting 3 tvwo

Afgelopen week werd, in navolging van de high teas van klas 1 en 2, ook met 3tvwo het schooljaar feestelijk afgesloten. Alle leerlingen hebben in april het Cambridge Checkpoint examen afgelegd en nu ontvingen ze hun certificaten. Het Checkpoint examen is een tussenmeting waarmee leerlingen aantonen dat zij op B2 niveau van het Europees Referentie Kader zitten. De gemiddelde score dit jaar was beter dan ooit met een 4,2 op een schaal van 6. Maar het tweetalig vwo omvat veel meer dan alleen dit examen en daarom kregen de leerlingen ook allemaal een ‘Junior Certificate’ als bewijs van afronding van de tvwo onderbouw.

Lees meer

Geplaatst op: 3 juli 2019

Diploma-uitreiking RSG Levant

Dinsdagavond 2 juli jl. kregen 75 leerlingen hun vmbo-tl-diploma in de bomvolle aula van RSG Levant. Alle geslaagden werden in de schijnwerper gezet. Er was ook aandacht voor de bijzondere prestatie van Ronja Kampman en Bram Gruitroij: zij behaalden hun diploma cum laude. Naast het diploma ontvingen de leerlingen ook hun certificaat Maatschappelijke Stage, een examenfoto, een speciale editie van RSG Magazine én een RSG-GESLAAGD-zweetband De RSG wenst iedereen alle goeds voor de toekomst.

Lees meer

Geplaatst op: 3 juli 2019

Buddyproject

Buddyproject 3 havo wereldklas feestelijk afgesloten: afgelopen schooljaar deden de wereldklasleerlingen uit 3 havo, samen met vluchtelingenjongeren van de ISK (Internationale Schakelklas), mee aan een ‘Buddyproject’. Het project werd strak georganiseerd door de projectleider, Bernard Kelderman en het werd gesteund en gefinancierd door de gemeente Harderwijk.

Lees meer