Rekenen op de RSG

Ons rekenbeleid en -onderwijs is erop gericht om leerlingen zo te begeleiden en te ondersteunen dat zij in het (voor)examenjaar de rekentoets succesvol kunnen maken. In de brugklassen is rekenen stevig verankerd in het vak wiskunde. Alle leerlingen kunnen gebruik maken van een rekenprogramma; Rekensite.nl. Wanneer blijkt dat een leerling te kampen heeft met rekenproblemen, wordt door onze rekencoach hulp geboden. 

De rekentoets telt sinds schooljaar 2017-2018 niet meer mee met de zak-/slaagregeling, maar moet in iedere afdeling nog wel worden gemaakt, omdat de leerling anders geen diploma ontvangt. In het voorexamenjaar doen de leerlingen de eerste van maximaal vier pogingen om voor de rekentoets een voldoende te halen. In het eindexamenjaar hebben de leerlingen nog drie kansen. Leerlingen met ernstige rekenproblemen kunnen de ER-rekentoets maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer F. van Bergen.

contact

dhr. F. van Bergen