tweetalig onderwijs

Leerlingen die bereid zijn lessen in het Engels te volgen, hebben een pré als zij gaan studeren. Veel studies zetten Engelstalige docenten en lesstof in. Daarom is tweetalig onderwijs een goede keuze.

In het tweetalig onderwijs krijgen leerlingen minimaal 60% van de lessen in de onderbouw in het Engels en nemen ze deel aan projecten, activiteiten, buitenlandse reizen en uitwisselingen. Denk hierbij aan Erasmus+ projecten waar leerlingen samenwerken met Europese scholen, het Presentation Project, Phileas Fogg theaterworkshops en Highland Games. Daarnaast worden ieder jaar reizen georganiseerd om het buitenland te ontdekken en het Engels te oefenen. In de agendavan het tweetalig onderwijs vindt u een overzicht van activiteiten die in schooljaar 2019-2020 zullen plaatsvinden. 

De focus van alle TTO-lessen ligt op taal, communicatie en vakinhoud. Vakinhoud wordt gecombineerd met taalinhoud hetgeen zorgt voor interactieve lessen waar leerlingen presenteren, samenwerken en in het Engels communiceren. 

Tweetalig onderwijs is niet moeilijker dan het reguliere onderwijs. Het vraagt wel om een goede motivatie en inzet. Leerlingen hoeven bij aanvang echt nog niet perfect Engels te spreken. Dat leren ze door de onderdompeling in het Engelse spreken en schrijven gedurende de schoolloopbaan op de RSG. Het eindniveau Engels binnen het tweetalig onderwijs is ongeëvenaard door andere programma´s in het voortgezet onderwijs. 

tweetalig havo

De tweetalig havo/vwo klas is bedoeld voor leerlingen met een havo of havo/vwo advies. In de havo/vwo klas wordt in klas 1 op havo niveau lesgegeven en waar wenselijk extra uitdaging geboden aan de havo-plus leerling of vwo-leerling.  
 
Een thavo-leerling werkt toe naar een IB Language B examen in klas 5, waarmee zij aantonen Engels op uitstekend niveau te beheersen. Zo hebben ze een grote voorsprong in hun vervolgstudie. Immers, ook op het hbo zijn steeds meer methodes en colleges in het Engels.  

tweetalig vwo 

De homogene tweetalig vwo-klas is bedoeld voor vwo-leerlingen met enkel vwo-advies. Leerlingen krijgen uitdaging en worden gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen. 

Naast het vwo-diploma ontvangen deze leerlingen het Cambridge Checkpoints Certificate in jaar 3, een tvwo-diploma, en het internationaal erkende IB Certificate Engels in jaar 6 

Het International Baccalaureate (IB), is een internationale instantie die onder andere een pre-universitaire opleiding verzorgt. Alléén TTO-scholen in Nederland mogen een 'English A: Language & Literature' programma aanbieden. Dit houdt in dat leerlingen op een native niveau worden beoordeeld. Ze leren academische skills, zoals onder andere het schrijven van analytische essays, kritische tekstanalyse en het houden van presentaties. Deze vaardigheden zijn erg waardevol op de universiteit. 

In tegenstelling tot versterkt Engels en Anglia Engels is 'IB English A: Language & Literature' geen taalverwervingsprogramma, maar een programma waarin leerlingen in het Engels op academisch niveau taal en literatuur bestuderen. Leerlingen uit 6 tvwo doen hetzelfde examen en presteren op hetzelfde taalniveau als moedertaalsprekers van de Engelse taal. Omdat het IB geen taalverwervingsprogramma is, maar een programma voor moedertaalsprekers, is er geen ERK-niveau te koppelen aan het IB-diploma. Moedertaalsprekers worden echter ingeschaald op C2 niveau van het ERK. 

Voor wie?

Tweetalig onderwijs is voor leerlingen met een havo- of vwo-niveau die gemotiveerd zijn om goed Engels te leren. Het is mogelijk om tweetalig onderwijs te combineren met Technasium, kunstbreeden met het vak Latijn.  

activiteiten schooljaar 2019-2020

Voor meer informatie over tweetalig onderwijs kunt u contact opnemen met één van onze programmamanagers: mevrouw Z. Maclear of mevrouw J. de Vries.

Meer weten over tweetalig onderwijs in Nederland? Kijk dan op de site ik kies tto van het Nuffic of bekijk dit filmpje waarin onze leerlingen hun mening over het tto geven.

contact

 
 
mw. J. de Vries     
mw. Z. Maclear