Medezeggenschapsraad

De school heeft een medezeggenschapsraad (MR) waarin personeel, ouders en leerlingen zijn vertegenwoordigd. Elke geleding heeft via de MR invloed op het beleid van de school en is zo gesprekspartner van het College van Bestuur. Daarnaast zijn in Harderwijk en Zeewolde leerlingenraden. Zij overleggen met de directie of de MR als het om punten gaat waar vooral de leerlingen mee te maken hebben.

Samenstelling MR

Geleding personeel:

  • mevrouw M. Staal (voorzitter)
  • mevrouw M. Abma (secretaris)
  • mevrouw L. Potters
  • de heer S. Postma

Geleding ouders:

  • de heer A. van Geldorp
  • mevrouw D. Kersten

Geleding leerlingen:

  • Julian Wasch
  • Anna Tuijl

MR-vergadering
Op 30 juni 2020 is er een MR-vergadering. De bijbehorende agenda kunt u hier downloaden. 

Communicatie
De personeelsgeleding (PMR) houdt collega’s op de hoogte door middel van een interne nieuwsbrief. Leerlingen in de MR hebben een achterban binnen de leerlingenraad. Zij communiceren via een Facebook-pagina. De oudergeleding heeft een MR-oudersupportgroep ingericht die minimaal twee keer per jaar wordt geraadpleegd over belangrijke onderwerpen. Heeft u belangstelling om zitting te nemen in de oudersupportgroep, stuur dan een e-mail naar de oudergeleding.

Medezeggenschapsstatuut en Medezeggenschapsreglement
Om inzichtelijk te maken hoe de medezeggenschap op de RSG is geregeld, is een medezeggenschapsstatuut opgesteld. Het statuut kunt u hier downloaden. Meer informatie over bijvoorbeeld de samenstelling, zittingsduur, verkiezingen, taken en bevoegdheden van de MR, kunt u vinden in het medezeggenschapsreglement.

Leerlingenstatuut
Elke twee jaar wordt het leerlingenstatuut geagendeerd. Het huidige leerlingenstatuut is vastgesteld voor de periode april 2018 – april 2020.

Meer informatie over de MR kunt u hier vinden.

Contact

voorzitter
mw. M. Staal
oudergeleding
leerlinggeleding